Welkom op de website van Postema Communicatie & Advies

Kansen voor bioraffinage isobutanol in Rotterdam

Hoe kan Nederland succesvol een biobased economy tot stand brengen? Half februari 2014 verscheen het onderzoeksrapport van een consortium met bedrijven en universiteiten die dit over de eigen sectorgrenzen heen heeft onderzocht: Kansen op een bioraffinaderij voor isobutanol in Rotterdam

Begin 2013 heeft een aantal industriële bedrijven uit de Rotterdamse regio met diverse kennisinstellingen de krachten gebundeld in het consortium Iso Butanol Platform Rotterdam (IBPR). Het consortium bestaat uit Suiker Unie, Indorama Ventures, SkyNRG, The GTBE Company, AVR, ZirkTech, ECN, TU Delft, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, met Deltalinqs, de ondernemers-organisatie voor de haven en industrie in Rotterdam, als penvoerder. Deze samenwerking tussen bedrijven uit heel verschillende sectoren was tamelijk uniek: agro meets chemistry

Basismolecuul voor groene chemie
Dit basismolecuul isobutanol kan voor de productie van tal van ‘groene’ producten worden gebruikt. Het consortium selecteerde drie productieprocessen voor zijn onderzoek: de productie van de grondstof p-Xyleen, de basis voor bio-PET flessen, de productie van biokerosine voor de luchtvaart en de productie van GTBE voor bijmenging in diesel en als onderdrukker van fijn stof in diesel. In het consortium waren alle schakels uit de keten vertegenwoordigd: van de grondstofleverancier Suiker Unie tot de producent van PET, Indorama, en de inkoper van biokerosine, SkyNRG

Lees verder: Conclusies en vervolgonderzoek

TwitterFacebookLinkedin